Hrast 6
hrast_6a
Hrast 6 hrast_6a

VIŠESLOJNI HRASTOV PARKET:

HRAST 6 – CHEVRON

DIMENZIJA: 600 x 100 x 14 mm
OBRADA: blago četkani ili brušeni
ZAVRŠNA OBRADA: sirova obrada ili uljeni


Upitnik